14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Offentlighedsloven § 3

Lov om offentlighed i forvaltningen paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af offentlighedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. February 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Loven finder bortset fra bestemmelserne i §§ 11 og 12 og §§ 15-17 anvendelse på al virksomhed, der udøves af

  • 1) selvejende institutioner, foreninger, fonde m.v., der er oprettet ved lov eller i henhold til lov,

  • 2) selvejende institutioner, foreninger, fonde m.v., der er oprettet på privatretligt grundlag, og som udøver offentlig virksomhed af mere omfattende karakter og er undergivet intensiv offentlig regulering, intensivt offentligt tilsyn og intensiv offentlig kontrol, og

  • 3) KL og Danske Regioner.

•••

Stk. 2 Loven finder bortset fra bestemmelserne i §§ 11 og 12 og §§ 15-17 desuden anvendelse på al virksomhed, der udøves af

  • 1) elforsyningsvirksomheder, der producerer, transmitterer eller distribuerer elektricitet ved spænding på 500 V eller derover,

  • 2) selskaber, institutioner, foreninger m.v., der driver naturgasforsyningsvirksomhed, og

  • 3) kollektive varmeforsyningsanlæg, som er omfattet af varmeforsyningsloven og har en kapacitet på mere end 10 MJ/s.

•••
profile photo
Profilside