14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Offentlighedsloven § 13

Lov om offentlighed i forvaltningen paragraf 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af offentlighedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. February 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Notatpligt
I sager, hvor der vil blive truffet afgørelse af en myndighed m.v., skal den pågældende myndighed m.v., når den mundtligt eller på anden måde bliver bekendt med oplysninger om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, der er af betydning for sagens afgørelse, snarest muligt gøre notat om indholdet af oplysningerne eller vurderingerne. Det gælder dog ikke, hvis oplysningerne eller vurderingerne i øvrigt fremgår af sagens dokumenter.

•••

Stk. 2 En myndighed m.v. skal i sager, hvor der vil blive truffet en afgørelse, endvidere snarest muligt tage notat om væsentlige sagsekspeditionsskridt, der ikke i øvrigt fremgår af sagens dokumenter.

•••

Stk. 3 Notatpligten efter stk. 1 og 2 gælder ikke i forbindelse med behandlingen af sager inden for strafferetsplejen.

•••
profile photo
Profilside