Offentlighedsloven GAMMEL § 10

Denne konsoliderede version af offentlighedsloven GAMMEL er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

denne lov blev ophævet den 1. januar 2014, men er stadig gældende for sager der behandles efter Miljøoplysningsloven

Lov om offentlighed i forvaltningen

Lov nr. 572 af 19. december 1985,
som ændret ved lov nr. 347 af 06. juni 1991, lov nr. 504 af 30. juni 1993, lov nr. 276 af 13. maj 1998, lov nr. 429 af 31. maj 2000, lov nr. 552 af 24. juni 2005 og lov nr. 433 af 04. juni 2009

Undtagelse af andre dokumenter
§ 10

Retten til aktindsigt omfatter ikke:

  • 1) Statsrådsprotokoller, referater af møder mellem ministre og dokumenter, der udarbejdes af en myndighed til brug for sådanne møder.

  • 2) Brevveksling mellem ministerier om lovgivning, herunder bevillingslove.

  • 3) Dokumenter, der udveksles i forbindelse med, at en myndighed udfører sekretariatsopgaver for en anden myndighed.

  • 4) Myndigheders brevveksling med sagkyndige til brug i retssager eller ved overvejelse af, om retssag bør føres.

  • 5) Materiale, der tilvejebringes som grundlag for udarbejdelse af offentlig statistik eller videnskabelige undersøgelser.