14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Notarialbekendtgørelsen § 7a

Bekendtgørelse om notarialforretninger paragraf 7a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af notarialbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1555 af 18. december 2007. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7a Notaren kan tillade, at selskaber og andre juridiske personer (selskabet m.v.) omfattes af en ordning, hvorefter notarforretninger vedrørende selskabet m.v. kan foretages på grundlag af en underskriftsprøve fra de tegningsberettigede eller på anden måde af selskabet m.v. bemyndigede personer (navneunderskriftsprøve).

•••

Stk. 2 Anmodning om at blive omfattet af en ordning som nævnt i stk. 1 skal indgives til notaren og skal indeholde oplysninger om det nærmere behov for at få foretaget notarialforretninger på baggrund af en navneunderskriftsprøve, herunder omfanget af forventede notarialforretninger pr. år. Anmodningen skal endvidere indeholde oplysninger om, hvilke personer der ønskes omfattet af ordningen.

•••

Stk. 3 De tegningsberettigede eller på anden måde bemyndigede personer for de selskaber m.v., der omfattes af en ordning som nævnt i stk. 1, skal underskrive en navneunderskriftsprøve mod godtgørelse af identitet over for notaren, jf. § 7, stk. 1, og skal bemyndige notaren til at attestere dokumenter underskrevet af de pågældende.

•••

Stk. 4 En navneunderskriftsprøve er gyldig i to år, medmindre notaren har fastsat en kortere gyldighedsperiode.

•••
profile photo
Profilside