Notarialbekendtgørelsen § 2

Denne konsoliderede version af notarialbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om notarialforretninger

Bekendtgørelse nr. 1555 af 18. december 2007,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 839 af 06. juli 2011, bekendtgørelse nr. 1118 af 23. september 2013, bekendtgørelse nr. 1161 af 28. oktober 2014 og bekendtgørelse nr. 1021 af 23. august 2017

§ 2

Notarialforretninger hører under byretterne og foretages på dommerkontoret.

Stk. 2 Når omstændighederne taler for det, kan notaren foretage notarialforretninger et andet sted inden for retskredsen.

Stk. 3 Er det ikke muligt at skaffe en notar fra retskredsen til stede, kan notarialforretningen om nødvendigt foretages af en notar fra en anden byret.

Stk. 4 Notaren foretager notarialforretninger for enhver, uanset dennes tilknytning til retskredsen.