Notarialbekendtgørelsen Kapitel 9

Denne konsoliderede version af notarialbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om notarialforretninger

Bekendtgørelse nr. 1555 af 18. december 2007,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 839 af 06. juli 2011, bekendtgørelse nr. 1118 af 23. september 2013, bekendtgørelse nr. 1161 af 28. oktober 2014 og bekendtgørelse nr. 1021 af 23. august 2017

Kapitel 9 Centralregistret for Testamenter
§ 18

Testamentariske dispositioner og tilkendegivelser om forældremyndighed efter §16 i forældreansvarsloven, der er oprettet for en dansk notar, registreres i Centralregistret for Testamenter.

§ 19

Centralregistret for Testamenter føres ved Tinglysningsretten.

§ 20

Notaren foretager indberetning til Centralregistret for Testamenter. Indberetningen sker elektronisk eller ved brug af et indberetningskort godkendt af Justitsministeriet.