Notarialbekendtgørelsen Kapitel 7

Denne konsoliderede version af notarialbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om notarialforretninger

Bekendtgørelse nr. 1555 af 18. december 2007,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 839 af 06. juli 2011, bekendtgørelse nr. 1118 af 23. september 2013, bekendtgørelse nr. 1161 af 28. oktober 2014 og bekendtgørelse nr. 1021 af 23. august 2017

Kapitel 7 Genparter
§ 14

Efter anmodning opbevares en genpart af en testamentarisk disposition eller et andet dokument, der er underskrevet eller vedstået for en notar, på dommerkontoret.

Stk. 2 Genpart af testamentariske dispositioner og tilkendegivelser om forældremyndighed efter § 16 i forældreansvarsloven skal have en forside udformet i overensstemmelse med bilag 1.

§ 15

Genpart skal være fremstillet af almindeligt papir i A4-format.

Stk. 2 Genparten skal være tydelig og letlæselig og skal gengive teksten uden overflødige mellemrum. Genparten må ikke indeholde blanke sider, herunder ubeskrevne bagsider.

Stk. 3 Genpart i form af fotokopi kan anvendes. Genparten skal være fremstillet af almindeligt papir i A4-format.

§ 16

Genparter opbevares på betryggende måde på dommerkontoret.

Stk. 2 Genparter kan opbevares i elektronisk form.

§ 16a

Reglerne i §§ 14-16 finder ikke anvendelse for fremtidsfuldmagter, jf. lov om fremtidsfuldmagter.