Notarialbekendtgørelsen Kapitel 5

Denne konsoliderede version af notarialbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om notarialforretninger

Bekendtgørelse nr. 1555 af 18. december 2007,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 839 af 06. juli 2011, bekendtgørelse nr. 1118 af 23. september 2013, bekendtgørelse nr. 1161 af 28. oktober 2014 og bekendtgørelse nr. 1021 af 23. august 2017

Kapitel 5 Notarialattest
§ 9

Hvis notarialforretningen angår et dokument, forsyner notaren dokumentet med en beskrivelse af notarialforretningen (notarialattest).

Stk. 2 I andre tilfælde kan notarialattesten udfærdiges i et selvstændigt dokument, eventuelt som en udskrift af fortegnelsen over notarialforretninger.

§ 10

Notarialattesten skal indeholde oplysning om

  • 1) tid og sted for notarialforretningen,

  • 2) hvordan identiteten på den, der har anmodet om notarialforretningens foretagelse, er godtgjort,

  • 3) rettelser eller tilføjelser i dokumentet, og

  • 4) andre omstændigheder af betydning for notarialforretningen.

§ 11

Ved oprettelse af en testamentarisk disposition skal notarialattesten ud over oplysningerne efter § 10 indeholde oplysning om

  • 1) notarens vurdering af, om testator er i stand til fornuftmæssigt at oprette den testamentariske disposition, og

  • 2) hvilke personer der er til stede under notarialforretningen.