Notarialbekendtgørelsen Kapitel 10

Denne konsoliderede version af notarialbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om notarialforretninger

Bekendtgørelse nr. 1555 af 18. december 2007,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 839 af 06. juli 2011, bekendtgørelse nr. 1118 af 23. september 2013, bekendtgørelse nr. 1161 af 28. oktober 2014 og bekendtgørelse nr. 1021 af 23. august 2017

Kapitel 10 Lodtrækninger
§ 21

Notaren foretager lodtrækninger enten manuelt eller ved hjælp af edb.

Stk. 2 Notaren kan forlange, at de i en lodtrækning deltagende lodder skal være fortløbende nummereret.

§ 22

Hvis der til lodtrækningen anvendes et edb-program, der stilles til rådighed af den, der har anmodet om lodtrækningens foretagelse, kan notaren forlange en sagkyndig erklæring om, at programmet opfylder de krav, der med rimelighed kan stilles til tilfældig udvælgelse af vindende numre.

§ 23

Notaren skal i fortegnelsen over notarialforretninger indføre en beskrivelse af, hvorledes lodtrækningen er foretaget og angive de udtrukne numre.