14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Nordsøenhedsloven § 7

Lov om Nordsøenheden og Nordsøfonden paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af nordsøenhedsloven og bygger på lov nr. 527 af 28. maj 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Nordsøfonden er en offentlig fond, der varetager den statslige deltagelse i licenser til efterforskning og indvinding af kulbrinter og den statslige deltagelse i licenser vedrørende CO2-lagring og dertil relaterede aktiviteter.

•••

Stk. 2 Erhvervs- og vækstministeren kan henlægge varetagelsen af øvrige opgaver til Nordsøfonden.

•••

Stk. 3 Erhvervs- og vækstministeren fastsætter vedtægter for Nordsøfonden.

•••

Stk. 4 Nordsøfonden kan oprette datterselskaber, erhverve ejerandele i andre virksomheder og indgå samarbejdsaftaler og lign. i Danmark og i udlandet.

•••
profile photo
Profilside