Nordsøenhedsloven § 7

Denne konsoliderede version af nordsøenhedsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Nordsøenheden og Nordsøfonden

Lov nr. 527 af 28. maj 2014,
jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 02. februar 2023

§ 7

Nordsøfonden er en offentlig fond, der varetager den statslige deltagelse i licenser til efterforskning og indvinding af kulbrinter og den statslige deltagelse i licenser vedrørende CO2-lagring og dertil relaterede aktiviteter.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan henlægge varetagelsen af øvrige opgaver til Nordsøfonden.

Stk. 3 Erhvervsministeren fastsætter vedtægter for Nordsøfonden.

Stk. 4 Nordsøfonden kan oprette datterselskaber, erhverve ejerandele i andre virksomheder og indgå samarbejdsaftaler og lign. i Danmark og i udlandet.