Nordsøenhedsloven § 10a

Denne konsoliderede version af nordsøenhedsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Nordsøenheden og Nordsøfonden

Lov nr. 527 af 28. maj 2014,
jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 02. februar 2023

§ 10a

Staten indtræder i Nordsøfondens og dennes datterselskabers rettigheder og forpligtelser i det omfang, deres respektive egenkapital og hensættelser ikke er tilstrækkelige. Erhvervsministeren kan i forbindelse med statens del­ta‍gelse i kulbrinteaktiviteter og CO2-lagringsaktiviteter stille garanti for Nordsøfondens aktiviteter.