Nordsøenhedsloven § 1

Denne konsoliderede version af nordsøenhedsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Nordsøenheden og Nordsøfonden

Lov nr. 527 af 28. maj 2014,
jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 02. februar 2023

§ 1

Nordsøenheden etableres som en selvstændig offentlig virksomhed.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan ændre virksomhedens navn.