Nødvinterprøvebekendtgørelsen § 5

Denne konsoliderede version af nødvinterprøvebekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om midlertidige foranstaltninger ved prøveafholdelse i vinterterminen 2020/21 i de gymnasiale uddannelser, gymnasiale fag i eux-forløb samt i almen voksenuddannelse som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19

Bekendtgørelse nr. 1572 af 05. november 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 2054 af 18. december 2020

§ 5

Hvis en prøve aflyses for en eller flere enkelte elever og kursister eller grupper af elever og kursister, jf. §§ 1-3, og ikke er udsat efter § 4, finder reglerne i §§ 7-10 anvendelse. Reglerne i §§ 7-10 fraviger og supplerer bestemmelser i lovgivningen på børne- og undervisningsområdet om prøver og eksamen i de uddannelser og på de kurser, der er omfattet af § 1, stk. 1. Formålet hermed er at sikre elevers og kursisters gennemførelse og afslutning af igangværende uddannelse eller kurser under de helt ekstraordinære forhold som følge af foranstaltningerne efter loven og forebyggelsen og afhjælpningen i samfundet i forbindelse med covid-19.