Nødundervisningsbekendtgørelsen § 13

Denne konsoliderede version af nødundervisningsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19

Bekendtgørelse nr. 2368 af 10. december 2021

Tilskud
§ 13

Tilskud, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet yder til skoler og institutioner efter de almindeligt gældende tilskudsbestemmelser i lovgivningen, berøres ikke af, at skoler og institutioner gennemfører eller har gennemført nødundervisning som erstatning for den almindelige undervisning. Det samme gælder, hvis skolen eller institutionen som følge af lukning i medfør en eller flere foranstaltninger efter § 33 i epidemiloven eller regler fastsat i henhold til § 34 i epidemiloven, som træffes som led i forebyggelse af afhjælpning i forbindelse med covid-19, ikke kan erstatte den almindelige undervisning med nødundervisning og derfor er nødsaget til at aflyse den allerede planlagte undervisning, dog alene i den udstrækning der er givet bindende tilmelding til denne undervisning.