Nødundervisningsbekendtgørelsen § 12

Denne konsoliderede version af nødundervisningsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19

Bekendtgørelse nr. 2368 af 10. december 2021

Beviser
§ 12

Beviser, der er udfærdiget eller udfærdiges til elever, kursister og deltagere efter hidtil gældende eller gældende regler om muligheden for afgivelse af afsluttende standpunktskarakterer og ophøjelse af disse til prøvekarakter som følge af aflysning af prøver efter regler, som er eller har været fastsat i medfør af loven, har samme retsvirkning som beviser, der er udstedt efter de almindelige regler, der gælder for den pågældende uddannelse.