Nødsygeprøvebekendtgørelsen § 4

Denne konsoliderede version af nødsygeprøvebekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om aflysning af visse sygeprøver i sygeprøveterminen i forlængelse af skoleåret 2019/20 som led i den gradvise og kontrollerede åbning af skoler og institutioner ved forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19

Bekendtgørelse nr. 639 af 18. maj 2020

§ 4

For en elev i en gymnasial uddannelse eller i gymnasiale fag i eux-forløb, der efter § 1, stk. 1, ikke skal aflægge mundtlig sygeprøve i studieretningsprojektet, studieområdeprojektet eller erhvervsområdeprojektet, foretager institutionen en bedømmelse af elevens præstation på baggrund af det skriftlige produkt alene. Den karakter, som gives ved denne bedømmelse, træder i stedet for den prøvekarakter, som eleven ville have fået ved den aflyste prøve.