Nødbrobygningsbekendtgørelsen § 1

Denne konsoliderede version af nødbrobygningsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om aflysning af introduktionskurser og brobygning med fysisk fremmøde i skoleåret 2020/21

Bekendtgørelse nr. 1518 af 27. oktober 2020

§ 1

Som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 aflyses introduktionskurser i 8. klasse og brobygningsforløb med fysisk fremmøde for elever i 9. og 10. klasse i skoleåret 2020/21, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år. Allerede igangværende kurser og forløb med fysisk fremmøde afbrydes og aflyses tillige med virkning for resten af skoleåret 2020/21. Aflysningen, herunder afbrydelsen af igangværende kurser og forløb, skal ske med virkning hurtigst muligt og senest fra den 29. oktober 2020. Lederen af elevens skole beslutter tidspunktet for, hvornår aflysningen, herunder afbrydelsen af igangværende kurser og forløb, har virkning fra, dog senest den 29 oktober 2020.

Stk. 2 I den udstrækning, det er praktisk muligt, erstattes aflyste introduktionskurser og brobygningsforløb med fysisk fremmøde, jf. stk. 1, af kurser og forløb, der tilrettelægges enten virtuelt eller ved fysisk tilstedeværelse af en eller flere undervisere og elever fra den pågældende ungdomsuddannelse på elevernes egen skole eller et andet sted uden for ungdomsuddannelsesinstitutionen.