14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Nødbrobygningsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om aflysning af introduktionskurser og brobygning med fysisk fremmøde i skoleåret 2020/21

Bekendtgørelse nr. 1518 af 27. oktober 2020

Denne konsoliderede version af nødbrobygningsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Nødbrobygningsbekendtgørelsen

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 30. august 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 aflyses introduktionskurser i 8. klasse og brobygningsforløb med fysisk fremmøde for elever i 9. og 10. klasse i skoleåret 2020/21, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år. Allerede igangværende kurser og forløb med fysisk fremmøde afbrydes og aflyses tillige med virkning for resten af skoleåret 2020/21. Aflysningen, herunder afbrydelsen af igangværende kurser og forløb, skal ske med virkning hurtigst muligt og senest fra den 29. oktober 2020. Lederen af elevens skole beslutter tidspunktet for, hvornår aflysningen, herunder afbrydelsen af igangværende kurser og forløb, har virkning fra, dog senest den 29 oktober 2020.

Stk. 2 I den udstrækning, det er praktisk muligt, erstattes aflyste introduktionskurser og brobygningsforløb med fysisk fremmøde, jf. stk. 1, af kurser og forløb, der tilrettelægges enten virtuelt eller ved fysisk tilstedeværelse af en eller flere undervisere og elever fra den pågældende ungdomsuddannelse på elevernes egen skole eller et andet sted uden for ungdomsuddannelsesinstitutionen.

§2 Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. oktober 2020 kl. 15.00.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1512 af 26. oktober 2020 om aflysning af introduktionskurser og brobygning med fysisk fremmøde i skoleåret 2020/21 ophæves.

profile photo
Profilside