NIS-loven § 15

Denne konsoliderede version af nIS-loven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om net- og informationssikkerhed for domænenavnssystemer og visse digitale tjenester

Lov nr. 436 af 08. maj 2018

§ 15

Erhvervsstyrelsen offentliggør på sin hjemmeside helt eller delvis afgørelser efter § 14, stk. 4. Afgørelser vedrørende fysiske personer offentliggøres i anonymiseret form.

Stk. 2 Afgørelser vedrørende en juridisk person offentliggøres med identiteten på den juridiske person, medmindre offentliggørelsen af identiteten vil være til skade for en igangværende strafferetlig efterforskning eller offentliggørelsen vil forvolde uforholdsmæssig stor skade, f.eks. for den juridiske person, afgørelsen vedrører, investorer eller andre.

Stk. 3 Anonymisering af identiteten på en juridisk person sker efter 2 år regnet fra og med datoen for offentliggørelse.