14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Nettoprisindeksloven § 5

Lov om beregning af et nettoprisindeks paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af nettoprisindeksloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 76 af 03. February 1999. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Enhver, der i henhold til bestemmelserne i § 2, stk. 2, afkræves oplysninger om detailpriser for varer m.v., er pligtig at afgive disse oplysninger. I tilfælde, hvor oplysninger begæres afgivet skriftligt, skal dette ske inden den af Danmarks Statistik fastsatte tidsfrist.

•••

Stk. 2 Den, der undlader rettidigt at meddele de oplysninger, der omtales i stk. 1, eller forsætligt eller ved grov uagtsomhed afgiver urigtige oplysninger, straffes med bøde.

•••

Stk. 3 Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

•••
profile photo
Profilside