14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Nettoprisindeksloven § 3

Lov om beregning af et nettoprisindeks paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af nettoprisindeksloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 76 af 03. February 1999. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 I de priser, der indgår i nettoprisindekset, foretager Danmarks Statistik så vidt muligt fradrag for de skatter (herunder afgifter), som i henhold til den på det pågældende tidspunkt gældende lovgivning erlægges ved fremstilling, salg eller brug her i landet af de pågældende varer og tjenesteydelser. Såfremt skatten erlægges på grundlag af værdien ved salg fra fremstillings-, indførsels- eller mellemhandelsvirksomheder, kan fradraget ansættes i detailprisen efter de regler, der ifølge den pågældende lov eller i henhold til denne finder anvendelse ved beregningen af skatten, hvor skatten erlægges af en virksomhed, der sælger direkte til forbruger.

•••

Stk. 2 Såfremt der af det offentlige ydes tilskud til en almindelig nedsættelse af prisen på en vare eller tjenesteydelse, der indgår i nettoprisindekset, og tilskud ydes eller kan beregnes med et beløb pr. enhed af varen, tillægges dette beløb ved prisberegningen.

•••
profile photo
Profilside