14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

NemRefusion-loven § 13

Lov om digital indberetningsløsning til brug for anmeldelse af sygefravær samt anmodning om refusion af sygedagpenge og dagpenge efter barselloven paragraf 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af nemrefusion-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 808 af 20. juni 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Hvis Selskabet overtræder bestemmelserne i denne lov eller regler udstedt i medfør af loven, kan beskæftigelsesministeren give bestyrelsen eller direktøren pålæg om at bringe forholdet i overensstemmelse med lovens regler. Hvis ikke Selskabet inden for en fastsat frist herfor efterkommer pålægget, kan beskæftigelsesministeren som tvangsmiddel pålægge de pågældende daglige eller ugentlige bøder.

•••
profile photo
Profilside