NemRefusion-loven § 1

Denne konsoliderede version af nemRefusion-loven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om digital indberetningsløsning til brug for anmeldelse af sygefravær samt anmodning om refusion af sygedagpenge og dagpenge efter barselloven

Lov nr. 283 af 15. april 2009,
jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 20. juni 2018,
som ændret ved lov nr. 295 af 20. marts 2023

§ 1

Et af KL (Kommunernes Landsforening) 100 pct. ejet aktieselskab (Selskabet) etablerer, driver, vedligeholder og videreudvikler den digitale indberetningsløsning Nemrefusion.

Stk. 2 Formålet med Nemrefusion er

  • 1) at give arbejdsgiveren, den selvstændigt erhvervsdrivende og arbejdsløshedskassen administrative lettelser ved afgivelse af oplysninger til kommunen og til Udbetaling Danmark,

  • 2) at overføre oplysningerne fra arbejdsgiveren, den selvstændigt erhvervsdrivende og arbejdsløshedskassen til kommunen og til Udbetaling Danmark og

  • 3) at give kommunen og Udbetaling Danmark administrative lettelser ved modtagelse og behandling af sager.