14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Navneloven § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af navneloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1815 af 14. september 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Nydannede efternavne
Navne, der ikke bæres som efternavn her i landet, kan tages som efternavn, medmindre navnet

  • 1) let kan forveksles med et beskyttet efternavn, jf. § 3,

  • 2) indgår i eller let kan forveksles med navnet på et selskab, en forening, et varemærke eller lignende, som er anmeldt efter stk. 2,

  • 3) er et almindeligt kendt kunstnernavn, som er anmeldt efter stk. 2, eller let kan forveksles hermed,

  • 4) er navnet på en almindeligt kendt udenlandsk eller historisk person eller let kan forveksles hermed,

  • 5) er et egentligt fornavn,

  • 6) er uegnet til at blive anvendt som efternavn her i landet eller

  • 7) er upassende eller kan vække anstød.

•••

Stk. 2 Den, der er berettiget til et af de i stk. 1, nr. 2 og 3, nævnte navne, kan anmelde dette til Familieretshuset. Familieretshuset offentliggør en liste over navne, der anmeldes efter 1. pkt.

•••
profile photo
Profilside