14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Navneloven § 24

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af navneloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1815 af 14. september 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§24 Forholdet til fremmed navnelovgivning m.v.
En udenlandsk statsborger kan efter ansøgning få navneændring i overensstemmelse med en navngivning eller navneændring foretaget i henhold til lovgivningen i statsborgerskabslandet, medmindre andet er bestemt i medfør af § 25, stk. 2 eller 3. Et navn kan dog ikke tages i medfør af 1. pkt., hvis det er upassende eller kan vække anstød, eller hvis det er uegnet til at blive anvendt som navn her i landet.

•••

Stk. 2 Social- og ældreministeren kan fastsætte nærmere regler om betingelserne for navneændringer efter stk. 1.

•••
profile photo
Profilside