Navnebekendtgørelsen § 7

Denne konsoliderede version af navnebekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse nr. 1543 af 19. december 2022

§ 7

Finder personregisterføreren, at særlige grunde taler for at tillade navneændring uden barnets samtykke, jf. § 22, stk. 3, i navneloven, anmoder personregisterføreren Familieretshuset om at tage stilling hertil.