Navnebekendtgørelsen § 18

Denne konsoliderede version af navnebekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse nr. 1543 af 19. december 2022

§ 18

Personregisterføreren træffer afgørelse i sager om, at en af forældrenes fornavn tages som efternavn med en tilføjelse, der viser slægtskabet, hvis navnet har tradition i en kultur, som tillader dette, jf. § 7, stk. 1, nr. 2, i navneloven.

Stk. 2 Sager omfattet af stk. 1 afgøres af Familieretshuset og Ankestyrelsen, når sagen behandles i forbindelse med udstedelse af adoptionsbevilling.