14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Gasforsyningsloven § 52

Lov om gasforsyning paragraf 52

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af gasforsyningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 126 af 06. februar 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§52 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om Bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

  • 1) adgangen til at klage over afgørelser, der efter loven eller regler udstedt i henhold til loven træffes af klima-, energi- og forsyningsministeren eller af Forsyningstilsynet, herunder at visse afgørelser ikke skal kunne indbringes for Energiklagenævnet,

  • 2) at afgørelser truffet af en institution under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet eller af Forsyningstilsynet i henhold til en bemyndigelse efter § 54 ikke skal kunne indbringes for klima-, energi- og forsyningsministeren, og

  • 3) betaling af gebyr ved indbringelse af en klage for Energiklagenævnet.

•••
profile photo
Profilside