14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Gasforsyningsloven § 47

Lov om gasforsyning paragraf 47

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af gasforsyningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 126 af 06. februar 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§47 Gasselskaber skal udarbejde årsrapport og lade denne revidere i henhold til årsregnskabsloven. Ved udarbejdelsen af årsrapporten skal gasselskabet uanset ejerforhold og juridisk status opfylde årsregnskabslovens krav til aktieselskaber, jf. § 7, stk. 1, nr. 2-4, i årsregnskabsloven. Årsrapporten skal være offentligt tilgængelig.

•••

Stk. 2 Gasselskaber skal i deres interne regnskabsføring med henblik på at undgå forskelsbehandling, krydssubsidiering og konkurrenceforvridning

  • 1) føre separate regnskaber for hver af deres bevillingspligtige aktiviteter,

  • 2) føre regnskaber, som kan være konsoliderede, over andre gasaktiviteter,

  • 3) specificere indtægter fra ejerskab af transmissions- og distributionssystem og

  • 4) i relevant omfang føre konsoliderede regnskaber over ikke gasrelaterede aktiviteter.

•••

Stk. 3 For de i stk. 2 nævnte aktiviteter skal gasselskaber føre regnskaber og lade disse revidere på samme måde, som hvis de pågældende aktiviteter blev udført af særskilte selskaber.

•••

Stk. 4 Under den i stk. 1 omhandlede revision skal det især undersøges, om forpligtelsen til at undgå forskelsbehandling og krydssubsidiering, jf. stk. 2, overholdes.

•••

Stk. 5 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om selskabernes regnskabsføring efter stk. 2 og 3.

•••

Stk. 6 Bestemmelserne i stk. 1-5 gælder ikke for Energinet og denne virksomheds helejede datterselskaber.

•••
profile photo
Profilside