14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Gasforsyningsloven § 42a

Lov om gasforsyning paragraf 42a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af gasforsyningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 126 af 06. februar 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§42a Forsyningstilsynet opretter et offentligt tilgængeligt register over anmeldte tariffer, andre betingelser m.v. og offentliggør et repræsentativt udsnit af disse mindst en gang årligt.

•••

Stk. 2 Anmeldelser er offentligt tilgængelige. Forsyningstilsynet kan dog beslutte, at en anmeldelse ikke offentliggøres, hvis væsentlige hensyn taler herimod.

•••

Stk. 3 Forsyningstilsynet overvåger graden af gennemsigtighed af engrospriser og udarbejder periodiske analyser til dette formål.

•••

Stk. 4 Forsyningstilsynet tager fornødne skridt til i øvrigt at sikre gennemsigtighed omkring priser, tariffer, rabatter og vilkår. Forsyningstilsynet fastsætter regler om, hvorledes sådanne forhold skal offentliggøres af selskaberne, herunder også af gasleverandørerne, og regler om fakturering og specificering af omkostninger over for modtagere af transport- og energiydelser.

•••

Stk. 5 Forsyningstilsynet kan træffe beslutning om, at en uvildig sagkyndig skal gennemgå regnskaber, kontrakter m.m. i et selskab med henblik på at udarbejde en sagkyndig rapport til brug for tilsynet.

•••
profile photo
Profilside