14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Gasforsyningsloven § 33

Lov om gasforsyning paragraf 33

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af gasforsyningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 126 af 06. februar 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§33 En bevilling eller tilladelse kan inddrages, hvis

  • 1) bestemmelser, vilkår eller påbud efter denne lov eller regler udstedt i medfør af loven gentagne gange overtrædes,

  • 2) der i et afgivet bud eller i en ansøgning om bevilling eller i en ansøgning om tilladelse i tilknytningen til det afgivne bud eller ansøgningen er givet urigtige eller vildledende oplysninger, eller

  • 3) indehaveren af bevillingen eller tilladelsen tages under rekonstruktionsbehandling, indgiver konkursbegæring eller erklæres konkurs.

•••

Stk. 2 Hvis en overtrædelse som nævnt i stk. 1 kan afhjælpes, kan klima-, energi- og forsyningsministeren meddele indehaveren, at denne inden for en fastsat frist skal overholde sine forpligtelser efter bevillingen eller tilladelsen.

•••

Stk. 3 Beslutning efter stk. 1, nr. 1 og 2, træffes af retten og efter stk. 1, nr. 3, af klima-, energi- og forsyningsministeren.

•••
profile photo
Profilside