Bøger, som nævner Naturbeskyttelsesloven § 8

Bemærk, at § 8 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 8, om det har en betydning.

11. Medhjælper- og aftægtsboliger (stk. 1, nr. 12 og stk. 3-4)

- Side 645 -

...fastsat i naturbeskyttelseslovens §§ 8 og 15. Det fremgår bl.a. heraf, at byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften Side 644 af en landbrugs- eller skovbrugsejendom og opføres i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygninger, ikke kræver dispensation. Der kræves dog tilladelse efter naturbeskyttelseslovens §§ 8 og 15 fsva. bygningernes...

Læs på Jurabibliotek