Lovkommentarer, som nævner Naturbeskyttelsesloven § 68

Naturbeskyttelsesloven (1. udg.)
Forfattere: Veit Koester og Winnie Kjølby Koester
Udgivelsesdato: 05. maj 2009
DJØF Forlag