Naturbeskyttelsesloven § 28

Denne konsoliderede version af naturbeskyttelsesloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om naturbeskyttelse

Lov nr. 9 af 03. januar 1992,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1392 af 04. oktober 2022

Affald
§ 28

På fremmed ejendom må der ikke uden ejerens tilladelse henkastes eller anbringes affald eller lignende.