Bøger, som nævner Naturbeskyttelsesloven § 19g

1. Beskyttelse af naturtyper

- Side 67 -

...iværksætte undersøgelse, jf. naturbeskyttelseslovens § 19 b, stk. 4, og kan 1) indgå aftale med ejeren til at realisere naturbeskyttelsesplanen, jf. lovens § 19 c, stk. 1, eller 2) pålægge ejeren foranstaltninger, jf. §§ 19 d og 19 e. Ejere og rettighedshavere opnår ret til erstatning for tab som følge af afgørelser, jf. naturbeskyttelseslovens § 19 g.

Læs på Jurabibliotek