14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Naturbeskyttelsesloven § 73

Uddrag fra forarbejderne til naturbeskyttelsesloven § 73:

Til §§ 73 og § 74
Reglerne svarer til de, der blev indarbejdet i naturfredningsloven og sandflugtsloven ved lov nr. 25o af 23. maj l984 (håndhævelsesloven). Udtrykket »fredningsbestemmelserne« omfatter også fredningskendelser og overenskomster om fredning indgået for et fredningsnævn. Amtsrådets tilsynsforpligtelse efter § 73, stk. 1, begræn...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.