14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Naturbeskyttelsesloven § 66

Lov om naturbeskyttelse paragraf 66

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af naturbeskyttelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§66 Betingelser, der knyttes til en tilladelse, er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen uden hensyn til, hvornår retten er stiftet. Myndigheden lader på ansøgerens bekostning betingelser af varig interesse tinglyse på den pågældende ejendom.

•••

Stk. 2 En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

•••
profile photo
Profilside