14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Naturbeskyttelsesloven § 55

Uddrag fra forarbejderne til naturbeskyttelsesloven § 55:

Til §§ 55 og 56
I § 55, stk. 1, 1. pkt., er der i forhold til naturforvaltningsloven medtaget muligheden for, at miljøministeren kan afholde også anlægsudgifter på erhvervede ejendomme. Dette er sket med henblik på en præcisering af, at visse af de naturgenopretnings- og skovtilplantningsaktiviteter, der forudsættes på de erhvervede ejendo...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.