14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Naturbeskyttelsesloven § 50

Uddrag fra forarbejderne til naturbeskyttelsesloven § 50:

Til § 50
Bestemmelserne i stk. 1 og 2 om dispensationer og videregående afvigelser samt om hel eller delvis ophævelse af fredninger svarer i hovedtræk til den gældende lovgivnings § 34 og 34 a. Bortset fra hvad der følger umiddelbart af ændringerne, forudsættes den hidtidige praksis opretholdt, jf. især afgørelserne i Overfredningsnævnets...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.