14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Naturbeskyttelsesloven § 5

Uddrag fra forarbejderne til naturbeskyttelsesloven § 5:

Til §§ 3, 4, 5, 6 og 7
1. Indledning Naturfredningsloven har siden 1972 rummet bestemmelser, hvorefter visse naturtyper (vandløb, søer m.v.) har været omfattet af en generel beskyttelsesordning, således at en række indgreb, der ændrer områdernes naturtilstand, ikke må foretages uden forudgående tilladelse fra det pågældende amtsråd. Med baggrund...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.