14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Nationalbankloven § 33

Lov om Danmarks Nationalbank paragraf 33

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af nationalbankloven og bygger på lov nr. 116 af 07. april 1936. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§33 Ikrafttræden.
§ 27, Stykke 1, træder i Kraft straks. I øvrigt træder Loven i Kraft til det Tidspunkt, som fastsættes ved den i § 27 nævnte Overenskomst. Ministeren for Handel, Industri og Søfart bekendtgør Tidspunktet for Lovens Ikrafttræden. Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

•••

Stk. 2 Loven træder i kraft for Grønland den 1. juli 1967.

•••
profile photo
Profilside