Nationalbankloven § 33

Denne konsoliderede version af nationalbankloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Danmarks Nationalbank

Lov nr. 116 af 07. april 1936,
som ændret ved lov nr. 166 af 13. april 1938, lov nr. 67 af 15. marts 1967, lov nr. 579 af 01. juni 2010 og lov nr. 1163 af 08. juni 2021

Ikrafttræden.
§ 33

§ 27, Stykke 1, træder i Kraft straks. I øvrigt træder Loven i Kraft til det Tidspunkt, som fastsættes ved den i § 27 nævnte Overenskomst. Ministeren for Handel, Industri og Søfart bekendtgør Tidspunktet for Lovens Ikrafttræden. Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Stk. 2 Loven træder i kraft for Grønland den 1. juli 1967.