14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Nationalbankloven § 30

Lov om Danmarks Nationalbank paragraf 30

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af nationalbankloven og bygger på lov nr. 116 af 07. april 1936. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§30 De af den gamle Banks Generalforsamling valgte Repræsentantskabsmedlemmer overgaar til den ny Banks Repræsentskab og overtager de Funktioner, der er tillagt de i § 4c nævnte Medlemmer. De bevarer deres Sæde i Repræsentantskabet, indtil deres Funktionstid udløber efter de hidtil gældende Regler. Ved de Nyvalg, som Repræsentantskabet foretager indtil Udgangen af Juli 1938, finder Reglerne i § 4c kun Anvendelse, hvis det ikke drejer sig om Genvalg.

•••
profile photo
Profilside