Nationalbankloven § 30

Denne konsoliderede version af nationalbankloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Danmarks Nationalbank

Lov nr. 116 af 07. april 1936,
som ændret ved lov nr. 166 af 13. april 1938, lov nr. 67 af 15. marts 1967, lov nr. 579 af 01. juni 2010 og lov nr. 1163 af 08. juni 2021

§ 30

De af den gamle Banks Generalforsamling valgte Repræsentantskabsmedlemmer overgaar til den ny Banks Repræsentskab og overtager de Funktioner, der er tillagt de i § 4c nævnte Medlemmer. De bevarer deres Sæde i Repræsentantskabet, indtil deres Funktionstid udløber efter de hidtil gældende Regler. Ved de Nyvalg, som Repræsentantskabet foretager indtil Udgangen af Juli 1938, finder Reglerne i § 4c kun Anvendelse, hvis det ikke drejer sig om Genvalg.