Musikloven § 3e

Denne konsoliderede version af musikloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om musik

Lov nr. 306 af 10. juni 1976,
jf. lovbekendtgørelse nr. 32 af 14. januar 2014,
som ændret ved lov nr. 1640 af 26. december 2013

§ 3e

Statens Kunstfond kan yde støtte til udlån af instrumenter eller til musikskolernes indkøb heraf.

Stk. 2 Statens Kunstfond kan yde støtte til efteruddannelse af musikskolelærere.

Stk. 3 Statens Kunstfond kan yde støtte til undervisning af forsøgsmæssig karakter og til udvikling og udgivelse af musikpædagogisk materiale.