Musikloven § 3a

Denne konsoliderede version af musikloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om musik

Lov nr. 306 af 10. juni 1976,
jf. lovbekendtgørelse nr. 32 af 14. januar 2014,
som ændret ved lov nr. 1640 af 26. december 2013

§ 3a

Ved en musikskole forstås en skole, der tilbyder undervisning i musik til børn og unge.

Stk. 2 Musikskolen kan desuden tilbyde musikundervisning til voksne.

Stk. 3 Musikskolen har til formål at udvikle og fremme elevernes musikalske evner og kundskaber gennem sine undervisningstilbud samt i øvrigt at virke til fremme af det lokale musikmiljø.

Stk. 4 Kulturministeren fastsætter efter høring af Statens Kunstfond nærmere regler om musikskoler, herunder regler om opgaver, formål, vedtægter, læreplaner, tilsyn, samarbejde, statistik samt betingelser for refusion.