Museumsloven § 3

Denne konsoliderede version af museumsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 473 af 7. juni 2001,
jf. lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014,
som ændret ved lov nr. 1391 af 23. december 2012, lov nr. 86 af 28. januar 2014, lov nr. 1715 af 27. december 2016, lov nr. 900 af 21. juni 2022 og lov nr. 614 af 11. juni 2024

§ 3

(Ophævet).