Museumsloven § 2

Denne konsoliderede version af museumsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 473 af 07. juni 2001,
jf. lovbekendtgørelse nr. 358 af 08. april 2014,
som ændret ved lov nr. 1391 af 23. december 2012, lov nr. 86 af 28. januar 2014, lov nr. 1715 af 27. december 2016 og lov nr. 900 af 21. juni 2022

§ 2

Gennem de indbyrdes forbundne opgaver indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling skal museerne i et lokalt, nationalt og globalt perspektiv

  • 1) aktualisere viden om kultur- og naturarv og gøre denne tilgængelig og vedkommende,

  • 2) udvikle anvendelse og betydning af kultur- og naturarv for borgere og samfund og

  • 3) sikre kultur- og naturarv for fremtidens anvendelse.

Stk. 2 Museerne skal samarbejde om de opgaver, som er nævnt i stk. 1.