Mortifikationsloven § 15

Denne konsoliderede version af mortifikationsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om mortifikation af værdipapirer

Lov nr. 145 af 13. april 1938,
jf. lovbekendtgørelse nr. 839 af 02. juli 2015,
som ændret ved lov nr. 205 af 05. marts 2019

§ 15

(Ophævet)