Bøger, som nævner Momsloven § 49

Bemærk, at § 49 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 49, om det har en betydning.

Betalingspligtig person – Erhvervelser

- Side 54 -

Den danske erhverver, er en afgiftspligtig person eller en ikke afgiftspligtig juridisk person, der er registreringspligtig for dansk moms,6767. Registreret efter momslovens § 47 eller § 50. eller som er frivilligt registret for dansk moms.6868. Registreret efter momslovens §§ 49, 50 a, 51 eller 51 a.

Læs på JurabibliotekBetalingspligtig person – Import

- Side 56 -

...eller en ikke afgiftspligtig juridisk person, der er registreringspligtig for dansk moms,7777. Registreret efter momslovens § 47 eller § 50. eller som er frivilligt registret for dansk moms,7878. Registreret efter momslovens §§ 49, 50 a, 51 eller 51 a. vil det være den danske køber, der er den betalingspligtige person, og som skal angive importmomsen.

Læs på JurabibliotekEksport og erhvervelser

- Side 88 -

...modtages af en registreringspligtig person, fritages for dansk moms.166166. Jf. momslovens § 34, stk. 2. Gælder således for personer der skal registreres efter momslovens §§ 47, 49-50 a, 51 eller 51 a. Forudsætningen for at fritage eksport af varer er således, at der reelt sker en transport ud af landet, og at modtageren er registreret i et andet EU-land.

Læs på JurabibliotekRegistrering

- Side 191 -

...lades sig registrere for at opnå momsfradrag for indkøbene.519519. En virksomhed anses for at være en hobbyvirksomhed i momsmæssig forstand, hvis den ikke kan anses for at være en økonomisk virksomhed. Det kan f.eks. være en virksomhed, der alene hviler på indehaverens private interesse og aldrig har haft til hensigt at skabe en vis varig indtægt.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 193 -

...en momspligtig person, der er etableret her i landet, men som alene driver virksomhed med levering af varer og ydelser i udlandet, også har mulighed for at blive momsregistreret, i modsætning til en momspligtig person, der hverken er etableret her i landet eller har leverancer her, som kan ikke blive momsregistreret.528528. Momslovens § 49, stk. 1.

Læs på Jurabibliotek