Bøger, som nævner Momsloven § 46

Bemærk, at § 46 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 46, om det har en betydning.

3.5.1. Betalingspligtig person – Leverancer

- Side 49 -

Reglerne for betalingspligtig person fremgår af momslovens § 46. Hovedreglen ved indenlandske leverancer er, at det er sælgeren af den afgiftspligtige vare eller ydelse, der skal angive og indbetale momsen. Der findes dog visse undtagelser til denne hovedregel, disse undtagelser kaldes omvendt betalingspligt.

Læs på Jurabibliotek3.14.1. Registrering

- Side 192 -

Der er dog undtagelser til dette krav om registrering af udenlandske virksomheder. Således skal de udenlandske virksomheder ikke registreres, i det omfang aftageren af leverancen er gjort betalingspligtig efter momslovens § 46.

Læs på Jurabibliotek