Bøger, som nævner Momsloven § 43

Regulering af fradragsretten

- Side 172 -

I den danske momslov findes der bl.a. regler om, at der skal ske en årlig regulering i forbindelse med det, der kan betegnes som investeringsgoder, hvis der sker ændringer i anvendelsen efter anskaffelsen af godet.446446. Momslovens § 43 og momssystemdirektivets artikel 184-192.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...ombygning,– reparation og vedligeholdelse af fast ejendom til et samlet beløb af mere end 100.000 kr. årligt og– ydelser, der har samme egenskaber som materielle investeringsgoder, herunder software og rettigheder, og hvis anskaffelses- eller fremstillingspris eksklusive afgiften efter denne lov overstiger 100.000 kr.447447. Momslovens § 43, stk. 2.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Efter momslovens § 43, stk. 3, er der fem situationer, hvor der skal ske en regulering. Det er følgende:

Læs på Jurabibliotek